Polityka prywatności sklepu marosport.pl

Drogi Użytkowniku!

W trosce o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo, poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

1. Administrator danych osobowych

Robert Marciniak, Mariola Stryjek-Marciniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maro-Sport s.c. Robert Marciniak,  Mariola Stryjek-Marciniak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8371870254, nr REGON 130317130, ul. Senatorska 10/34, 96-500 Sochaczew

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

2. Pojęcia używane w polityce prywatności:

„Serwis”– sklep internetowy pod adresem www.marosport.pl
„Polityka”- nniejszy dokument tj . Polityka prywatności marosport.pl
„RODO”- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Zabezpieczenie danych osobowych

 • Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 • Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.
 • Zwracamy uwagę, że zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu są: złośliwe oprogramowanie (ang. malware), programy szpiegujące (ang. spyware), wyłudzanie informacji poprzez podszywanie się pod godne zaufania podmioty (tzw. phising), działania hakerów zmierzające do włamania się do systemów teleinformatycznych.

4. Dane osobowe i prywatność

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

 • Serwis maroport.pl zbiera dane, które UŻYTKOWNIK podał z własnej woli
 • Dane osobowe zebrane od UŻYTKOWNIKÓW są przetwarzane zgodnie z art. 32 RODO.

Administrator zapewnia:

 • Szyfrowanie danych osobowych
 • Regularną ocenę testowania skuteczności środków zarówno organizacyjnych jak i technicznych
 • Przyjęcie odpowiedniej polityki wewnętrznej, która ma na celu zapewnienie poufności, możliwości szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych
 • Korzystanie wyłącznie z podmiotów przetwarzających, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.
 • Dane osobowe przesyłane są w celu wynikających z formularza do którego wprowadzone są dane np. realizacji zakupów, korespondencji dotyczącej zakupów i serwisu

Dane są przetwarzane przez:

 • Okres prowadzonej korespondencji, po jej zakończeni u do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających
 • 2 lata w przypadku danych zebranych do realizacji zamówień
 • 6 lat w przypadku wystawienia faktury zakupu

5. Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

oraz prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH PROCESACH PRZETWARZANIA

1. Kontakt z nami poprzez, e-mail, czat lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 • Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je punkcie 5 tj. Twoje uprawnienia
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz odpowiedź na Twoją wiadomość.
 • Komu przekażemy Twoje dane?
  — Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  — podmiotom dostarczającym narzędzia do obsługi poszczególnych kanałów komunikacji.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie.

2. Rejestracja konta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Wykonania umowy o założenie konta w Serwisie.
 • Wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o regulamin Serwisie.
 • Marketingowym polegającym na:
 • przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań;
 • dopasowywaniu Serwisie, jego treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie Twojego zachowania w Serwisie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie mailami lub powiadomieniami, w aplikacjach, w Social mediach, a także np. na podstawie Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia z którego korzystasz;
 • zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych; reklamy te mogą być oparte na Twoich działaniach w Sklepie.
 • analizie skuteczności prowadzonych przez nas działań reklamowych, co polega w szczególności na weryfikacji, czy wszedłeś w interakcję z wyświetloną Ci reklamą lub dokonałeś ponownego zakupu w Serwisie.

Jakie masz prawa?

Zostały opisane powyżej w punkcie 5 tj. Uprawnienia. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Sklepie, a w efekcie korzystać ze świadczonych przez nas usług. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiazujących przepisów (np. z zakresu rachunkowości) oraz Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres email, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu polegającego na dopasowywaniu do Twoich zainteresowań kierowanych do Ciebie komunikatów reklamowych oraz treści wyświetlanych Ci w Serwisie. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest także badanie skuteczności prowadzonych przez nas działań reklamowych, a w niezbędnych przypadkach – windykacja należności.

Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

Komu przekażemy Twoje dane?

 • Sklepowi stacjonarnemu, w którym odbierasz  zamówione przez Ciebie
 • operatorom płatności elektronicznych
 • firmom przewozowym i kurierskim,
 • dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,
 • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
 • podmiotom dostarczającym narzędzia wykorzystywane do obsługi Serwisie,
 • kancelariom prawnym
 • Bankom udzielającym kredytów konsumenckich – w przypadku wskazania jako sposobu rozliczenia płatności ratalnej,
 • Ubezpieczycielom – w przypadku zadeklarowania chęci ubezpieczenia towarów kupowanych za pośrednictwem Serwisu
 • podmiotom dostarczającym narzędzia do wyświetlania reklam oraz analizy skuteczności naszych działań reklamowych, a w szczególności spółkom należącym do grupy Google.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zależnie od podstawy do przetwarzania, przez czas:

 • trwania umowy o założenie konta w Serwisie, a także umów zawartych za pośrednictwem owego konta (w tym umów sprzedaży towarów, umów o świadczenie usług itd.) oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy owe umowy prawidłowo; czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
 • trwania obowiązków prawnych, których realizacja wymaga przetwarzania Twoich danych;
 • trwania interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych;
 • odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Pamiętaj przy tym, że masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W zakresie kierowania do Ciebie komunikatów reklamowych na innych stronach internetowych i analizy skuteczności reklam Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA. W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami.
W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

3. Realizacja zamówienia bez zakładania onta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o regulamin Sklepu.
  • Marketingowym polegającym na:
   • przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań;
   • dopasowywaniu sklepu, jego treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie Twojego zachowania w Serwisie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie mailami lub powiadomieniami, w aplikacjach, w Social mediach, a także np. na podstawie Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia z którego korzystasz;
   • zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych. Reklamy te mogą być oparte na Twoich działaniach w Serwisie.
   • analizie skuteczności prowadzonych przez nas działań reklamowych, co polega w szczególności na weryfikacji, czy wszedłeś w interakcję z wyświetloną Ci reklamą lub dokonałeś ponownego zakupu w Serwisie.
 • Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w punkcie 5 tj. uprawnienia. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz zrealizować zamówienia za pośrednictwem Serwisie, a w efekcie korzystać ze świadczonych przez nas usług. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO czyli wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (np. z zakresu rachunkowości) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu polegającego na dopasowywaniu do Twoich zainteresowań kierowanych do Ciebie komunikatów reklamowych oraz treści wyświetlanych Ci w Serwisie. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest także badanie skuteczności prowadzonych przez nas działań reklamowych, a w niezbędnych przypadkach – windykacja należności.

  Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • statystycznych
 • marketingowych

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 2 lata od ostatniej wizyty w Sklepie.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.